Tarieven en vergoedingen

 

Tarieven Natuurgeneeskundige therapie per 1 oktober 2019 (vergoeding via zorgverzekeraars mogelijk)

  • Intake gesprek/consult:          75 euro
  • Vervolg consult:                      65 euro
  • Telefonisch consult:             25 euro (duur varirend van 15 minuten tot een half uur)
  • Reiskostenvergoeding:             0,25 eurocent per kilometer (werkzaamheden op locatie)


Tarieven Massages ( geen vergoeding via zorgverzekeraars mogelijk !!)

  • Ontspannings massage           50 euro            
  • Ayurvedische massage          50 euro           
  • Bamboe massage                   50 euro
  • Hot-stone massage                50 euro
  • Lomi Lomi massage               50 euro

(alle prijzen en informatie onder voorbehoud van wijzigingen) 

Consulten die tenminste 24 uur vooraf worden afgezegd worden niet in rekening gebracht. 

Na elk consult ontvangt u een factuur, deze kunt u indienen bij de zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden natuurgeneeskundige therapie. Informeer bij u zorgverzekeraar of dat het geval is. 

Voor het waarborgen van de kwaliteit van de natuurgeneeskundige therapie ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging het Verbond voor Energetisch Therapeuten (VVET). De bij het VVET aangesloten therapeuten zijn HBO-niveau opgeleidt. Zij functioneren zelfstandig binnen de gezondheidszorg en staan onder toezicht en controle van het VVET. Zie de website: www.vvet.nl
en zijn ingeschreven bij het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) als Registertherapeut BZC.
Hiermee conformeren zij zich aan het onafhankelijke Klacht- en Tuchtreglement voor de natuurgerichte gezondheidszorg van de TCZIndien u een klacht heeft, verwijs ik u door naar deze site: http://www.vvet.nl

In verband met de nieuwe AVG wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hierbij een privacyverklaring 

                                              
                                                                              

Volg mij op  , en